Ansvarsfullt spelande

Att spela handlar både om spänning och glädje, det tycker de flesta av oss. Samtidigt innebär spel med pengar alltid en risk, dels för att förlora dels för att hamna i ett beroende.

  • Sätt gränser för hur mycket du ska spela för.
  • Sätt en tidsgräns för hur länge du ska spela.
  • Låt ej spelandet påverka ditt dagliga liv.
  • Spela inte med pengar du inte har råd att förlora.
  • Försök inte att vinna tillbaka en tidigare förlust, det brukar sluta med en ännu större förlust.
  • Tänk på att aldrig kombinera spel med alkohol, det försämrar omdömet och påverkar förmågan att spela ansvarsfullt.
  • Unga bör alltid skyddas från spel, och det finns regler och åldersgränser som reglerar detta. I Sverige är åldersgränsen för spel 18 år.

G4 logo

Om du känner att du kan ligga i riskzonen rekommenderar vi att du gör ett självtest.