Betsafe uppköpt av Betsson

Betsson AB köper Betsafe, ett privat spelbolag baserat på Malta, med verksamhet inom odds, kasino och poker och med kunder primärt i Norden. Genom förvärvet skapar sig Betsson en ännu starkare position i Norden, och en bra bas för framtida tillväxt.

”Den här affären skapar växtkraft. Vi blir starkare i Norden och vi får en ännu starkare organisation. Vi kopplar samman kompetens från två lönsamma bolag som var för sig har visat hur man tar marknadsandelar i en starkt konkurrensutsatt marknad”, säger Pontus Lindwall, VD i Betsson.

Betsson köper Betsafe av ett antal privatpersoner, varav flera är grundare och anställda i bolaget. Betsson betalar vid tillträdet en köpeskilling om 32,5 MEUR, varav c:a hälften kontanta medel och c:a hälften i Betsson-aktier till 30 dagars historisk genomsnittskurs

De varumärken som finns inom de båda bolagen kommer att behållas, liksom personalstyrkan. Betsafes ledning, med grundarna André och Christer Lavold samt VD Henrik Persson, knyts till Betssons operativa ledning på Malta.

”För Betsafe är detta en attraktiv lösning eftersom vi har samma syn som Betsson på hur man når framgång på den globala spelmarknaden. Nu när vi slår oss samman är det två starka kulturer med snarlika värden som delar ett gemensamt mål: att med genom fortsatt utveckling av affären bli en av de största och mest lönsamma aktörerna på marknaden”, säger Henrik Persson, VD på Betsafe.

Källa: Cisionwire

Publicerad: 13 maj 2011