Betsson lanserar unikt spelansvarsverktyg

Som ett led i Betssons arbete med spelansvar kommer Betssons dotterbolag att delta i en unik pilotstudie i samarbete med Spelinstitutet. Avsikten är att genom pilotstudien bekräfta och/eller ytterligare utveckla ett onlinebaserat självhjälpsprogram för kunder som antingen söker mer information och kunskap, vill modifiera sitt spelande eller vill sluta spela helt och hållet.

Kunder som väljer att delta i studien kommer att få en detaljerad utvärdering av sitt spelande baserat på de uppgifter de lämnar. Beroende på individuella behov och motivationsnivå kommer olika skräddarsydda program att erbjudas. Programmet bygger på KBT och MI koncept och är 10 veckor långt med hemuppgifter, virtuell terapeut-kontakt samt uppföljning efter avslutad behandling.

Kunder deltar på frivillig basis och personlig data som kunder väljer att lämna till Spelinstitutet genom deltagande i självhjälpsprogrammet kommer att behandlas konfidentiellt och delas inte med Betsson.
”Betsson avser att ytterligare förstärka och intensifiera sitt spelansvarsarbete. Stöd till forskning och kontinuerlig utveckling av spelansvarsverktyg är därför en viktig del av vår verksamhetsplan. Vi är främst intresserade av att bidra till preventiva åtgärder som förhindrar eller minskar skadeverkningar av spelande, och därför passar Spelinstitutets onlinebaserade självhjälpsprogram mycket väl in i vår utvecklingsplan för spelansvar”, säger Magnus Silfverberg, VD på Betsson.

”Spelinstitutet ser fram emot samarbetet med Betsson som är ett spelföretag med en lång historia av spelansvarsarbete. Eftersom Betsson är ett ledande online spelföretag så kan deras arbete med spelansvar förväntas ha en positiv och drivande effekt för utveckling av spelansvarsarbetet generellt” säger Thomas Nilsson, VD Spelinstitutet.

Pilotstudien beräknas starta i september och kommer initialt att erbjudas på ett av koncernens dotterbolags varumärken, Betsafe.com, i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Självhjälpsverktyget kommer att utvärderas av internationellt erkända spelforskare i början av 2013. Därefter avser Betsson att tillhandahålla det utvärderade och kvalitetssäkrade självhjälpsverktyget på koncernens dotterbolags samtliga varumärken och marknader.

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA SOM DRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA SÅVÄL EGNA INTERNETSAJTER SOM VIA PARTNERSAMARBETEN. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER, CASINO, ODDS, LOTTER, BINGO OCH GAMES. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NASDAQ NORDIC MID CAP LIST, (BETS).


Publicerad: 08 september 2012