Unibet erhåller spellicenser i Frankrike

Som meddelats på ARJEL:s hemsida har Unibet erhållit de licenser bolaget ansökte om i maj 2010. Detta är i linje med tidigare kommunikation där Unibet även påpekat att med de restriktiva villkoren i licensen, blir det svårt för aktörerna att kunna få en rimlig avkastning.

”Att vi nu har fått licenserna är ett första steg. För att vi ska kunna nå en signifikant avkastning på den franska marknaden behöver villkoren vara mer förmånliga. Vår förhoppning är att så kommer att ske i det längre perspektivet,” säger Henrik Tjärnström, CEO Unibet.

Publicerad: 19 november 2010